Opuscula

Korpus kratších latinských
textů ze středověkých Čech

Státní oblastní archiv Třeboň, Rukopisy Třeboň, A4, ff. 268v - 269r

An initial O letter.
An initial O letter.

O projektu

Opuscula jsou „drobná dílka“ či „maličkosti“. Tato databáze zahrnuje výběr krátkých textů z pozdně středověkých Čech, např. přísloví, hádanky, exempla, veršíky, výklady snů či návod, jak najít poklad. Všechny prošly rukama snad nejpilnějšího českého písaře, Kříže z Telče (1434–1504). Doplněny jsou českým (a někdy také anglickým) překladem a obrázkem z rukopisu. Návštěvník se zde seznámí s různorodostí krátké textové formy ve středověku i s často zarážejícím charakterem pozdně středověké písařské kultury – s chybami, nejasnostmi a rozpory, které opisování provázely.

Databáze částečně vychází z publikací:

 • Lucie Doležalová a Magda Králová, eds. Opuscula. Neznámá dílka z rukopisů Kříže z Telče. Praha: Scriptorium, 2022.
 • Lucie Doležalová a Michal Dragoun, eds. Kříž z Telče (1434-1504): písař, sběratel a autor. Praha: Scriptorium 2020.
 • Michal Dragoun, Adéla Ebersonová a Lucie Doležalová. Středověké knihovny augustiniánských kanovníků v Třeboni a Borovanech. I. Rukopisy a inkunábule, II. Rukopisy Kříže z Telče, III. Rejstříky. Praha: Scriptorium, 2021.

Zapojení lidé

 • Berenika Bendováeditor, překladatel, TEI P5
 • Lucie Doležalovávedoucí projektu
 • Michal Dragouneditor, překladatel
 • Ondřej Fúsikeditor, překladatel
 • Veronika HlaváčkováTEI P5
 • Jakub Kozákeditor, překladatel, TEI P5
 • Karel Pacovskýeditor, překladatel, TEI P5
 • Martin Ročekdesigner, programátor
 • Pavel Třískaeditor, překladatel, TEI P5
Procházet texty